BIH | ENG Kontakt
Video

Dobrodošli!

Farma Spreča je savremena farma muznih, visokokvalitetnih krava pasmine Holstein. Kapacitet farme je 2500 grla od čega 1500 muznih krava i 1000 različitih pratećih kategorija. Godišnja proizvodnja mlijeka iznosiće oko 12 miliona litara.
Farma Spreča obuhvata nekoliko sektora a to su proizvodnja mlijeka, reprodukcija, ratarstvo i mehanizacija, bioplinsko postrojenje, staklenička proizvodnja, voćnjak, obnova i izgradnja.

 • Ratarstvo

  Posjedujemo vlastitu modernu mehanizaciju koja uključuje najsavremenije traktore, kombajne, poljoprivredne priključne mašine, prikolice, cisterne za stajnjak i mašine za spremanje stočne hrane u folijama.

 • Ratarstvo

  Ovom segmentu se poklanja izuzetan značaj jer hrana predstavlja bazu za pravilan razvoj teleta, ishranu raznih kategorija junica i ishranu proizvodnih krava.

 • Ratarstvo

  Kvalitetno odabrana sjemena, sjetva u zadatim rokovima, pažljivo provedene agrotehničke mjere i na kraju žetva, moraju osigurati kvalitetnu hranu za sve kategorije životinja.

 • Ratarstvo

  Posjedujemo vlastitu modernu mehanizaciju koja uključuje najsavremenije traktore, kombajn, poljoprivredne priključne mašine, prikolice, cisterne za stajnjak i masine za spremanje stočne hrane u folijama.

 • Stočarstvo

  Farma Spreča posjeduje stado od oko 1600 krava uključujući sve kategorije. Radi se o visokokvalitetnim grlima najboljih zdravstvenih i proizvođačkih karakteristika.

 • Stočarstvo

  Na farmi su visokokvalitetne mliječne krave pasmine Holstein uvezene iz najsavremenijih repro centara u Danskoj i Njemačkoj koje su vodeći svjetski proizvođači i uzgajivači ove pasmine krava. Holstein pasmina odlikuje se velikom proizvodnjom mlijeka koje ima visok sadržaj bjelančevina i drugih sastojaka koji pozitivno utiču na njegov kvalitet.

 • Stočarstvo

  Zahvaljujući visokim higijenskim uslovima, pažljivom ishranom i udobnom smještaju, mlijeko je sa zdravstveno higijenskog aspekta najkvalitetnije i zadovoljava i najstrožije kriterije zemalja EU.

 • Stočarstvo

  Krave se osjemenjavaju sjemenskim materijalom visokokvalitetnih bikova uz strogi nadzor i kontrolu stručnog veterinarskog kadra zaposlenog na farmi Spreča.

 • Mlijeko

  FARMA mlijeko, kao i ostali proizvodi, dobijaju se od najkvalitetnijeg mlijeka proizvedenog na našoj farmi bez ikakvih dodataka (nema dodanih boja, okusa, zaslađivača i konzervansa). Mlijeko sa farme izvanrednog je kvaliteta i savršenog omjera proteina, minerala i vitamina. Mlijeko je dostupno u pakovanju od 1L sa 2,0% mliječne masnoće.

  Farma Mlijeko / 1L
  Kratkotrajno sterlizirano, homogenizirano,
  mlijeko sa 2.0% mliječne masti.

  100g proizvoda sadrži približno:
  Mliječne masti .............................. 2,0g
  Proteini ......................................... 3,0g
  Ugljikohidrati ................................ 4,5g
  Kalcijum .................................... 120mg
  Energetska vrijednost ..... 202kJ/48kcal

 • Jogurt

  FARMA linija jogurta, zadovoljava sve potrebe kupaca i ispunjava njihove zahtjeve u pogledu kvaliteta, svježine proizvoda, pakovanja i okusa. Svi ovi proizvodi pakuju se na ultraclean punilicama koje su pouzdane i jedne od najboljih u ovom segmentu tržista. Iz ovoga razloga naši proizvodi zadržavaju prirodna svojstva mlijeka visoke nutritivne vrijednosti.

  Farma Jogurt / 1kg
  Proizveden od pasteriziranog i
  homogeniziranog mlijeka sa
  1.6% mliječne masti.

  100g proizvoda sadrži približno:
  Mliječne masti .............................. 1,6g
  Proteini ......................................... 3,2g
  Mliječni šećer ................................ 4,5g
  Kalcijum .................................... 120mg
  Energetska vrijednost ..... 190kJ/45kcal

 • Sir

  FARMA sir je proizveden najsavremenijim postupkom ultrafiltracije kojim se zadržavaju svi visoko vrijedni sastojci mlijeka a naročito proteini surutke i vitamini. Dio mliječne masti je zamjenjen sa biljnom masti sto siru daje blag okus i izrarazito finu strukturu. Sadrži znatno manje holesterola.

  Farma Sir
  Nizak holesterol / 400g

  Meki bijeli sir u salamuri od pasteriziranog
  ultrafiltriranog mlijeka i biljne masti.

  100g proizvoda sadrži približno:
  Masti .................................................. 15,0g
  Proteini .............................................. 13,0g
  Ugljikohidrati .................................... 2,0g
  Energetska vrijednost ... 810kJ/195kcal

 • Sir

  FARMA sir je proizveden najsavremenijim postupkom ultrafiltracije kojim se zadržavaju svi visoko vrijedni sastojci mlijeka a naročito proteini surutke i vitamini. Dio mliječne masti je zamjenjen sa biljnom masti sto siru daje blag okus i izrarazito finu strukturu. Sadrži znatno manje holesterola.

  Farma Sir
  Nizak holesterol / 250g

  Meki bijeli sir u salamuri od pasteriziranog
  ultrafiltriranog mlijeka i biljne masti.

  100g proizvoda sadrži približno:
  Masti .................................................. 15,0g
  Proteini .............................................. 13,0g
  Ugljikohidrati .................................... 2,0g
  Energetska vrijednost ... 810kJ/195kcal

 • Projekti

  Farma Spreča će u budućem periodu nastaviti sa investicijama u nove projekte. To su projekti u oblasti voćarstva i povrtlarstva i prerade voća i povrća, zatim projekat obnovljivih izvora energije (biogasno postrojenje), izgradnja plastenika i staklenika, pogona za proizvodnju humusa kao i najveći projekat u BiH koji se odnosi na izgradnju moderne farme mliječnih koza kapaciteta 4.500 grla.

 • Projekti

  Farma Spreča namjerava napraviti postrojenje za proizvodnju biogasa a kao sirovine će se koristiti đubrivo, kukuruzna silaža i drugi poljoprivredni proizvodi sa visokim voluminoznim udjelom. Kapacitet ovog postrojenja biće 600 kW u prvoj fazi a kasnije će biti nadograđen na 1.2 MW. Proizvodnja biogasa je značajna sa aspekta smanjenja emisije štetnih gasova. To je čista energija proizvedena prirodno bez ikakvih zagađenja i štetnih uticaja na okolinu. Dobivena električna energija će se puštati u distributivnu mrežu. Višak toplote se može koristiti za grijanje, sušionice, staklenike i ostale potrebe farme.

 • Projekti

  Staklenička proizvodnja je važna i brzorastuća komponenta poljoprivredne industrije razvijenih zemalja. Staklenička proizvodnja u Bosni i Hercegovini, iako još uvijek u fazi dobijanja intenzivnog oblika proizvodnje, u primjetnom je porastu, kao i zahtjevi tržišta za svježim organskim povrćem kao i dostupnošću kvalitetnih proizvoda tokom cijele godine. U sklopu farme "SPREČA" planirano je podizanje savremenog staklenika povšine 20.000 m2 uz investiciju veću od 2,5 miliona eura, a zagrijavanje će se dijelom zadovoljavati iz toplotne energije biogas sistema tj. hlađenjem bioplin generatora.

 • Projekti

  Podizanje voćnjaka na farmi zahtjeva intenzivnu i savremenu voćarsku proizvodnju koja podrazumijeva daleko veći nivo agro i pomotehničkih mjera, a sve u cilju dugoročnog kvantitativnog i kvalitativnog povećanja proizvodnje voća u tuzlanskoj regiji a prvenstveno u opštinama Kalesija i Živinice koje predstavljaju vrlo pogodno tlo za razvoj voćarstva. Površina voćnjaka iznosi 15ha koji se sastoji od zasada jabuke, kruške, šljive i maline s tendencijom daljeg širenja tako da ce ukupna površina voćnjaka u proljeće 2015 god. iznositi 26ha. Veliki akcenat stavljamo na razvoj sektora jagodastog voća te pored maline planiramo sadnju borovnice i aronije.

 • Kontakt

  Farma Spreča d.o.o.
  Donje Vukovije bb
  75260 Kalesija
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 35 61 17 00
  Fax: +387 35 61 17 01
  Email: info@farmaspreca.ba

  www.milkos.ba